Thông tin liên hệ

    CÔNG TY GIẤY NGÀNH MAY TRÂM ANH

    Địa chỉ:71B Trương Thị Hoa, P.Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
    Điện thoại: 0909.603.992
    Email: phulieutramanh@gmail.com
    Website: https://giaynganhmay.com.vn/